SWCDMAN:1002

AAKASH-BHARA SURYA TARA
SUCHITRA MITRA
suchitra.JPG (8027 bytes)

SONGS OF TAGORE

TIME: 63:19

 

1. Aakash-Bhara Surya Tara 8. Tumi Hatath Howyai Bhese-AAsa Dhan
2. Kannahasir Dol-Dolano. 9. Aamar Eai Path ChaoateiAnanda
3. Sei To Aami Chaii 10. Klanti Aamar Khama Karo Prabhu
4. Pather Bhela Bhasai 11. Sesh Nahi Je, Sesh Katha Ke Bolbey
5. Pathey Choley Jetey Jetey 12. Madhur, Tomar Sesh Je Na Pai
6. Mala Hote Hkose-Para 13. Joy Joy Paramaniskriti
7. Chhinna Patar Sajai Tarani 14. Jetey Jadi Hoi Habe

 

|Home|Catalog | Music Lessons | Upcoming Events | Contact Information|
sanjuktamusic@gmail.com
Mantra Music 2012